Kritik av Psykoanalysen

Per Magnus Johansson har i tidskriften Arche publicerat en utförlig text av delar av den kritik som genom historien riktats mot Sigmund Freud och psykoanalysen. Texten är fri läsa här. Anslaget är idéhistoriskt, och intentionen är att behandla såväl de läsningar som utgår från en grundläggande respekt för Freuds tänkande som synpunkter som har mindre sakliga grunder. Både den interna kritiken från representanter inom den psykoanalytiska rörelsen och den som härrör från andra discipliner, främst medicinen och filosofin, beaktas.


Per Magnus Johansson i media – om kritiken av psykoanalys (ett urval)