Corona – En psykoanalytikers dagbok – trilogi

När corona-pandemin obevekligt slog till mot Sverige och världen, började Per Magnus Johansson skriva ned sina tankar i korta texter, som publicerades på nätet och snabbt fann en stor läsekrets. Dessa dagsedlar om vår dramatiska, omtumlande och ovissa samtid har nu samlats i två böcker utgivna på Bokförlaget Korpen.

Kommande tredje bok
Under vintern och våren 2021 skriver Per Magnus Johansson en tredje bok, den avslutande delen i trilogin, som är tänkt att vara klar framåt sommaren. Han avser bland annat att skildra de stora förhoppningar som är knutna till vaccineringen.

Corona – En psykoanalytikers dagbok Del 1

Den första, Corona – En psykoanalytikers dagbok, innehåller Per Magnus Johanssons dagsedlar under mars till maj 2020. I brevform medverkar ett antal av Per Magnus Johanssons samtalspartners som läkaren Christer Andersson, idéhistorikern Sven-Eric Liedman, författaren Lydia Sandgren, musikkritikern Martin Nyström och dirigenten Patrik Ringborg. Läs mer»».

Corona – En psykoanalytikers dagbok Del 2

Bok nummer två, Corona – En psykoanalytikers dagbok Del 2, skildrar Corona-pandemins utveckling från juni till oktober 2020. I arbetet med boken har ett antal forskare, flera läkare, en konstnär, en bibliotekschef, en präst, ett vårdbiträde, en konsthistoriker, en teaterregissör och flera intellektuella engagerats. Den innehåller ett mångfacetterat samtal om hur Covid-19 har drabbat samhället och dess invånare. Utgångspunkten är att alla drabbade, men att vi är berörda på skilda sätt. Vår oro och utsatthet ser olika ut, men den finns närvarande i större eller mindre
utsträckning för var och en av oss. Vår förmåga att röra oss i geografin och i tanken har på ett grundläggande sätt påverkats. Vår dödsångest har aktualiserats. Vi är omskakade. Ibland tränger vi bort oron, stundtals förnekar vi den och i pressade situationer förkastar vi den. Men den återvänder; i en andra, tredje eller fjärde våg. Ibland tycks vågorna aldrig ta slut. Men samma oro skapar även möjligheten att finna nya obrukade ord: vi kan återerövra den förlorade rörelsefriheten. Läs mer››

Press
För beställning av recensionsexemplar maila till: ekonomi@bokforlagetkorpen.se
För pressbilder, klicka här››


Veckobrev ur En psykoanalytikers dagbok Del 2:

Veckobrev 28 september 2020 ”Sanningen är fundamental i konst, vetenskap och kärlek”

Veckobrev 14 september 2020 ”I tålamodet finns vår livslust”

Veckobrev 3 augusti 2020 ”Ett exempel på hur komplext och sammansatt ett fall med Covid-19 kan vara”

Veckobrev 27 juli 2020 ”Avsaknaden av svar tenderar att driva många av oss mot förtvivlan och utageranden

Veckobrev 13 juli 2020 ”Hur ska vi tänka om framtiden?”

Veckobrev 29 juni 2020 ”Vi tenderar att bli intresserade av en sak; en aspekt av livet”

Veckobrev 15 juni 2020 ”Konstnären drivs av en inre kraft som inte låter sig kuvas”

Veckobrev 25 maj 2020 ”Var vi förberedda på att Covid-19 skulle dyka upp?”

 

Foto: Privat
Foto: Ola Kjelbye