Filmer

Över- och underdiagnostik

Förekommer överdiagnostik inom psykiatrin, eller finns det skäl att tro att vissa psykiatriska tillstånd är underdiagnostiserade? Hur har diagnostiken utvecklats över tid? Och med tanke på den omfattande förskrivningen av antidepressiva – hur mår vi egentligen? Ett samtal med forskare och överläkare Harald Aiff, psykiater, forskare och författare Lotta Borg Skoglund och Per Magnus Johansson, psykolog, psykoanalytiker, idéhistoriker och författare. Arrangerat av Region Halland och VGR, spelades in 18 maj 2021 

Postmodern kärlek

Psykiskt lidande och livslust

Per Magnus Johansson samtalar om kärleken i vår tid; såväl dess förändringar som dess oföränderligheter. Han frågar sig vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i kärlek idag och vilka frågor man kan ställa sig kring föräldraskap och skilsmässor. Frågor ställs om Tinder och han reflekterar över varaktighet och fördjupning i kontrast till kortvariga och utbytbara relationer. Och vilken roll spelar kärleken i behandlingsarbete liksom kärleken till våra institutioner? Föreläsningen är del ett av två och spelades in på Göteborgs stadsbibliotek i februari 2017.

Regissören Ruben Östlund, känd från filmer som the SquarePlay, De Ofrivilliga och Turist, samtalar med författaren, idéhistorikern, psykoanalytikern och psykologen Per Magnus Johansson samt med psykologen och Psykiatrin Hallands verksamhetschef Aslak Iversen, med utgångspunkt i scener ur Rubens filmer. Arrangerat av Psykiatrin Halland och Högskolan i Halmstad.

Lou Andreas-Salomé

Psykoanalysens framtid

En föreläsning om den ryskfödda författaren och psykoanalytikern Lou Andreas-Salomé (1861-1937) av Per Magnus Johansson. Inspelad på Göteborgs Stadsbibliotek den 9 december 2020 med stöd av Kulturrådet.

En föreläsning om psykoanalysens utmaningar för 2020-talet av Per Magnus Johansson. Inspelat på Freudianska föreningen 14 december 2019.

Corona – En psykoanalytikers dagbok

Per Magnus Johansson om sin bok Corona – En psykoanalytikers dagbok. Ett arrangemang av Svenska Psykoanalytiska föreningen och ABF Stockholm, inspelat 27 maj 2020.

Om att lyssna, tala, ensamhet, Strindberg och oro i coronans tid. Petra Revenue leder ett samtal med Per Magnus Johansson som gäst på Teater Trixters arrangemang LYSSNA den 20 augusti 2020.

En föreläsningsserie i fyra delar om psykoanalysens, psykoterapins och psykiatrins historia i Sverige.

DEL 1: Per Magnus Johansson om hur psykoanalysen introducerades i Sverige.

DEL 2: Per Magnus Johansson om psykoanalysen historia i Sverige från 1950-talet.

DEL 3: Per Magnus Johansson om psykoanalysens och psykoterapins historia i Göteborg.

DEL 4: Per Magnus Johansson och Tobias Nordin, chefsöverläkare och verksamhetschef Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samtalar om psykiatrin idag.

Om psykoanalys och kärlek

Per Magnus Johansson om postmodern kärlek. Samtalsledare är Clarence Crafoord. Inspelat 10 december 2019.

Om filmprojektet Kärlek i Sverige. Ett samtal mellan dokumentärfilmare Staffan Julén, psykoanalytiker Per Magnus Johansson och författare Marit Kapla.

Psykoanalys i praktiken

Hur kan man förstå begreppet narcissism? Vad bör man som behandlare tänka på i mötet med narcissistiska patienter? Per Magnus Johansson kommenterar begreppet narcissism utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv.

Per Magnus Johansson om kopplingen mellan psykoanalys, politik och det främmande. Vad betyder att idealisera det förflutna? Kärleken till institutionerna och kärleken till det radikala?

Ett samtal mellan Per Magnus Johansson och Sven-Eric Liedman med anledning av utgivningen av boken En psykoanalytikers väg – Om Per Magnus Johansson.

Hur kan man hitta en väg till psykoanalysen idag? Ett samtal mellan Per Magnus Johansson och Clarence Crafoord men anledning av Per Magnus Johanssons bok En psykoanalytikers väg. Moderator är Annika Stiebe.

Psykoanalys, exil och främlingskap

Per Magnus Johansson talar om att arbeta i en mångkulturell stadsdel och ger konkreta råd till läkare, psykologer, socionomer och lärare som möter människor som har sitt ursprung i andra länder. Han reflekterar också över frågan om kriminalitet och utanförskap.

Per Magnus Johansson föreläser om Julia Kristeva och främlingskapet.

Agnes Heller och Per Magnus Johansson samtalar om filosofin, psykoanalysen och exilens villkor.

Per Magnus Johansson samtalar med Johannes Nordholm om flyktingfrågor, i anslutning till teaterföreställningen Flykt av Konstkollektivet Snö.

Om universitetets villkor

Thomas Karlsohn och Per Magnus Johansson talar om deras gemensamma bok Ensamhet och Gemenskap – En brevväxling om universitetet.

Agnes Heller och Per Magnus Johansson samtalar om universitetets villkor.