NYHETER Lägg till Page body här

Per Magnus Johansson är psykoanalytiker och har skrivit om August Strindberg
16 maj, 2020

Ny essä av Per Magnus Johansson om Strindberg

Ny bok – Strindbergsfejden Lindelöws förlag har just kommit ut med boken Strindbergsfejden. Det är ett urval av Strindbergs tidningsartiklar, brev och dikter som knyter an till den hätska debatten 1910, som uppkallades efter August själv – Strindbergsfejden. Per Magnus Johansson har skrivit en essä som avslutning om denna omtalade och omskrivna fejd. Essän bär … Läs mer Ny essä av Per Magnus Johansson om Strindberg

14 september, 2020

Film om att arbeta i en mångkulturell stadsdel

Per Magnus Johansson talar om att arbeta i en mångkulturell stadsdel och ger konkreta råd till läkare, psykologer, socionomer och lärare som möter människor som har sitt ursprung i andra länder. Han reflekterar också över frågan om kriminalitet och utanförskap. I samtalet utgår han från Bergsjöns vårdcentral där han handleder läkare och psykologer. Se filmen … Läs mer Film om att arbeta i en mångkulturell stadsdel

14 november, 2020

MOUSTAPHA SAFOUAN (1921-2020)

Psykoanalytikern Moustapha Safouan avled den 8:e november 2020. Han dog i Paris i en ålder av 99 år. Han tillhörde den tredje generationen franska psykoanalytiker. Safouan var lärd och behärskade flera språk: grekiska, latin, franska, engelska och sitt modersmål arabiska. Han hade en djup filosofisk bildning och läste såväl Sigmund Freud (1856-1939) som Georg Wilhelm … Läs mer MOUSTAPHA SAFOUAN (1921-2020)

14 april, 2021

SVT Kulturnyheterna om psykoanalysens betydelse under pandemin

Ett längre reportage i SVT Kulturnyheterna med Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, författare och docent i idé och lärdomshistoria, om psykoanalysens betydelse under pandemin. Deltar gör också psykoanalytikerna Anna Krantz och Austin Ratner. Per Magnus Johansson talar utifrån sina böcker Corona – en psykoanalytikers dagbok del 1 och 2. Inslaget är från Kulturnyheterna onsdagen 14 april … Läs mer SVT Kulturnyheterna om psykoanalysens betydelse under pandemin

13 augusti, 2021

Intervju: Corona-trilogin fullbordad

Per Magnus Johansson intervjuad i Kronobergaren/Växjöbladet om den avslutande delen i sin Corona-trilogi, utgivna på Bokförlaget Korpen. Läs texten här: Per Magnus har fullbordat Corona-trilogin– ”Ett projekt som vuxit fram och tagit många överraskande vändningar” Nu kommer den avslutande delen i Per Magnus Johanssons trilogi ”Corona- En psykoanalytikers dagbok”, där han i samtal med framstående … Läs mer Intervju: Corona-trilogin fullbordad

30 oktober, 2021

Arkitektliv: Gert Wingårdh i samtal med Per Magnus Johansson och Johan Linton

Den nya boken från Arche Press är nu ute i handeln! Arkitektliv är en omfattande undersökning av Gert Wingårdhs liv och arbete. Boken utgår från samtal som Wingårdh under ett decennium haft med psykoanalytikern och idéhistorikern Per Magnus Johansson samt arkitekten och arkitekturhistorikern Johan Linton, båda två från kulturtidskriften Arche. Samtalen kompletteras med en rik … Läs mer Arkitektliv: Gert Wingårdh i samtal med Per Magnus Johansson och Johan Linton

4 december, 2021

Per Magnus Johansson skriver om skrivande

Per Magnus Johansson skriver om skrivandet. Hans texter kommer att publiceras på sociala medier och på denna hemsida. 4 december 2021Att skriva är också att acceptera värdet av den värld som skrivandet och läsandet kan utgöra. Ensamheten överskrids i språket. Tillfälligt. Ensamheten finner en plats i orden. De ger ensamheten en annan färg. Det finns … Läs mer Per Magnus Johansson skriver om skrivande

18 februari, 2022

Per Magnus Johansson: Oroande att psykiatrin medicinerar barn

66 000 barn medicineras mot ADHD i dag. Det är förståeligt att föräldrar blir desperata, men psykiatrin ska inte försöka erbjuda snabba lösningar som inte hjälper i längden. Det menar psykoanalytikern och författaren Per Magnus Johansson. Läs texten på GP här. Eller som PDF här.

13 mars, 2022

Freud och Einstein brevväxlade om kriget

Kulturkrönika Finns det något sätt att befria mänskligheten från hotet om krig, frågade sig Albert Einsten under 1930-talet. Han tog Sigmund Freud som sin samtalspartner. Per Magnus Johansson skriver om brevväxlingen och boken ”Varför krig?”. Per Magnus Johansson skriver i Göteborgs-Posten den 13 mars 2021, Läs vidare här

26 mars, 2022

PER MAGNUS JOHANSSON OM ALFHILD TAMM – I STEDTÄNKT

Per Magnus Johansson talar om Sveriges första kvinnliga psykiatriker och tillika Ordförande i Svenska psykoanalytiska föreningen Alfhild Tamm (1876-1959) i radioprogrammet Snedtänkt med Kalle Lind. Sänds På Sveriges Radio P1 26 mars 2022 klockan 00.02 och 20.03. Lyssna på programmet här.

2 juli, 2022

Chantal Talagrand Major (1952-2022)

Undertecknad fick idag meddelandet att Chantal Talagrand Major, född 1952 i Paris, avlidit måndagen den 27:e juni efter en kort tids sjukdom. Närmast sörjande är hennes man, René Major och deras gemensamme son, Thibaud Major. Chantal Talagrand Major var under större delen av sitt yrkesliv verksam som psykoanalytiker i Paris. Hon delade mottagning, på Ile … Läs mer Chantal Talagrand Major (1952-2022)

2 september, 2022

Vänbok till René Major

Den 28:e september släpps en vänbok till René Major som i november fyller 90 år.  Bidrag har lämnats av Isabelle Alfandary • Alan Bass • Philippe Beck • Geoffrey Bennington • Sergio Benvenuto • Anne Bourgain • Danielle Cohen- Levinas • Jacques Derrida • Jean-Luc Evard • Stéphane Habib • Elias Jabre • Henri-Pierre Jeudy • Georges Leroux • Claude Lévesque • Michel Lisse • Per Magnus Johansson • René Major • Catherine Malabou • Pierre Marie • Ginette Michaud • Michael Naas • Manuel Pérez Rodrigo • Michel Plon • Warren Poland • Jean-Michel Rabaté • Henri Rey-Flaud • Chantal Talagrand • Sophie Wahnich • Daniel Wilhem. Boken går att … Läs mer Vänbok till René Major