Om/CV

Foto: Ola Kjelbye

Per Magnus Johansson är psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, privatpraktiserande psykoanalytiker, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och författare. Han är grundare och ordförande i Freudianska föreningen och redaktör för kulturtidskriften Arche.

Läs Per Magnus Johanssons CV här med förteckning över: utbildning och akademiska examina, handledningsuppdrag, föreläsningar och offentliga uppdrag, media samt publicerade artiklar och böcker.

Klinisk verksamhet och handledning
Per Magnus Johansson har inhämtat sin psykoanalytiska utbildning i Frankrike, där han har fullgjort sin läroanalys hos Pierre Legendre, psykoanalytiker, juris doktor, professor emeritus, och läroanalytiker på den av Jacques Lacan grundade Ecole freudienne de Paris.

Han har varit verksam som privatpraktiserande psykoanalytiker sedan 1980-talet, med sin praktik huvudsakligen förlagd till Göteborg, där han tar emot patienter på Erik Dahlbergsgatan 29 A. Han handleder psykologer, psykoterapeuter, läkare och andra yrkesgrupper inom psykiatrin, liksom psykoterapeuter i privatpraktik.

Forskning och undervisning
Lade fram sin doktorsavhandling 1999 på Institutionen för idéhistoria vid Göteborgs universitet: om Freuds psykoanalys och dess introduktion i Sverige. (Freuds psykoanalys, band 1: Utgångspunkter, band 2: Arvtagare i Sverige) 2003 publicerade han Freuds psykoanalys, band 3: Arvtagare i Sverige del 2. Det fjärde bandet i hans verk om Freuds psykoanalys, Inblickar i psykiatrins och den psykodynamiska terapins historia i Göteborg 1945-2009, gavs ut på Daidalos bokförlag i september 2009.

Han undervisar på Psykologprogrammet och psykoterapiutbildningen vid Göteborgs universitet samt utbildar och handleder ST-läkare i psykiatri under deras steg 1-utbildning i psykoterapi inom ramen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På Freudianska föreningen, som Per Magnus Johansson grundade 1997, leder han två seminarium varav det ena med inriktning på psykoanalysens teori och praktik, där psykologer, psykoterapeuter, läkare och forskare inom arkitektur och humaniora deltar. Det andra seminariet ägnar sig åt närläsning av Freud och riktar sig till alla intresserade.

Utöver kateder- och grundundervisning, handledning av uppsatsarbeten och fördjupningsarbeten samt handledning i såväl grupp som enskilt. Detta arbete är knutet till Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Författarskap
År 1999 publicerades Per Magnus Johanssons doktorsavhandling i idé- och lärdomshistoria Freuds psykoanalys. Utgångspunkter och del två; Freuds psykoanalys. Arvtagare i Sverige. Fyra år senare, 2003, publicerades Freuds psykoanalys, Arvtagare i Sverige. Del två. År 2009 publicerades fjärde volymen i serien Freuds psykoanalys; Inblickar i psykiatrins och den psykodynamiska terapins historia i Göteborg 1945-2009. Samtliga volymer trycktes på Daidalos bokförlag.

Tillsammans med Claudia Fahlke gav Per Magnus Johansson ut Personlighetspsykologi (2007) och Psykopatologi (2012) på Natur och Kultur. År 2014 publicerades Psykoanalys och Humaniora samt En psykoanalytikers väg. År 2016 gav jag tillsammans med Thomas Karlsohn ut boken Ensamhet & gemenskap. En brevväxling om universitetet på Bokförlaget Korpen. År 2018 publicerade jag tillsammans med Sven-Eric Liedman En spricka i språket. Freud och Marx – våra samtida på Albert Bonniers förlag.

De senast utgivna böckerna är Sekelskiftet 1900. August Strindberg och Sigmund Freud (2020), på Daidalos bokförlag, och trilogin Corona: En psykoanalytikers dagbok (I-III) (2020, 2021), på Bokförlaget Korpen. Den senaste boken, Arkitektliv, författades tillsammans med Gert Wingårdh och Johan Linton. Den kom ut på Arche Press (2021).

Per Magnus Johanssons författarskap innefattar böcker och artiklar samt översättning, fackgranskning och utgivning av främst historiska, idéhistoriska, filosofiska, och psykoanalytiska texter.

En komplett förteckning över artiklar och böcker finner du här››

Utmärkelser
Per Magnus Johansson erhöll 2006 franska utbildningsministeriets ”Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques”.

Den 26 mars 2012 invaldes Per Magnus Johansson som hedersmedlen i Svenska psykoanalytiska föreningen efter förslag från föreningens styrelse. Beslutet togs enhälligt av ca 140 närvarande medlemmar. Styrelsens motivering lydde:

”Styrelsen föreslår att Per Magnus Johansson antas som hedersmedlem utifrån de mycket värdefulla insatser han gjort och gör för psykoanalysen i Sverige. Han har varit centralgestalten för skapandet av och upprätthållande av en kreativ psykoanalytisk kultur i västra Sverige, bland annat som grundare av Freudianska föreningen i Göteborg och som redaktör för Arche, tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (tidigare Psykoanalytisk Tid/Skrift). Han är författare till flera böcker, bland annat Freuds psykoanalys i fyra band, där två av banden behandlar psykoanalysens utveckling i Sverige, och till ett stort antal artiklar. Han är också volymansvarig för band IV av den svenska Freudutgåvan. Hans kunskap om och kontakter med fransk psykoanalys och dess företrädare är av stort värde för psykoanalysen i Sverige.”

I december 2014 valdes Per Magnus Johansson in som ledamot i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället.

Offentliga uppdrag och medverkan i media – tv, radio, podcast och artiklar
Artiklar i dagspress, tv-framträdanden, filmade föreläsningar, radioprogram och podcasts finns här under menyn Bibliotek.

Se Per Magnus Johansson CV ovan för en komplett förteckning.

Mer om Per Magnus Johansson:
https://en.wikipedia.org/wiki/Per_Magnus_Johansson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Magnus_Johansson
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/per-magnus-johansson


Kontakt
Per Magnus Johansson
Erik Dahlbergsgatan 29 A
411 31 Göteborg
Email: johanssonpermagnus@gmail.com