Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och författare. Han är grundare och ordförande i Freudianska föreningen och redaktör för kulturtidskriften Arche.


Klinisk verksamhet och handledning
Per Magnus Johansson har inhämtat sin psykoanalytiska utbildning i Frankrike och har varit verksam i Göteborg som privatpraktiserande psykoanalytiker sedan 1980-talet. Han handleder psykologer, psykoterapeuter, läkare och andra yrkesgrupper inom psykiatrin.

Forskning och undervisning
Lade fram sin doktorsavhandling 1999 på Institutionen för idéhistoria vid Göteborgs universitet: om Freuds psykoanalys och dess introduktion i Sverige. Han undervisar på Psykologprogrammet och psykoterapiutbildningen vid Göteborgs universitet samt utbildar och handleder ST-läkare i psykiatri under deras steg 1-utbildning i psykoterapi inom ramen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På Freudianska föreningen leder han två seminarium varav det ena med inriktning på psykoanalysens teori och praktik, där psykologer, psykoterapeuter, läkare och forskare inom arkitektur och humaniora deltar. Det andra seminariet ägnar sig åt närläsning av Freud och riktar sig till alla intresserade.


AKTUELLT I MEDIA


SNABBLÄNKAR


NYA UTGIVNA BÖCKER ÅR 2020 – PSYKOANALYS OCH HUMANIORA

Per Magnus Johansson är psykoanalytiker och har skrivit boken Corona

Evenemang

Nyheter