Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och författare. Han är grundare och ordförande i Freudianska föreningen och redaktör för kulturtidskriften Arche.


Klinisk verksamhet och handledning
Per Magnus Johansson har inhämtat sin psykoanalytiska utbildning i Frankrike och har varit verksam i Göteborg som privatpraktiserande psykoanalytiker sedan 1980-talet. Han handleder psykologer, psykoterapeuter, läkare och andra yrkesgrupper inom psykiatrin.

Forskning och undervisning
Från 1992 till dags dato undervisar Per Magnus Johansson på Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet där han 1999 lade fram sin doktorsavhandling om Freuds psykoanalys och dess introduktion i Sverige. Han undervisar också på Psykologprogrammet och psykoterapiutbildningen vid Göteborgs universitet. På Freudianska föreningen leder han två seminarium varav det ena med inriktning på psykoanalysens teori, praktik, historia och förhållande till andra discipliner där psykologer, psykoterapeuter, läkare och forskare inom arkitektur och humaniora deltar. Det andra seminariet är mer introducerande och ägnar sig åt närläsning av Freud och riktar sig till alla intresserade.


AKTUELLT I MEDIA


SNABBLÄNKAR


NYA UTGIVNA BÖCKER ÅR 2020 – PSYKOANALYS OCH HUMANIORA

Per Magnus Johansson är psykoanalytiker och har skrivit boken Corona

Evenemang

Nyheter