Maj 1968

Tillsammans med Sven-Eric Liedman har Per Magnus Johansson börjat sammanfoga ett kollage av bilder från det som kulminerade under det omstörtande året 1968. De hämtar stöd i källor av skilda slag avseende de förändringens vindar som då blåste. En nyckelfigur i den dåvarande proteströrelsen – bortom vardagslivets frihetssökande utlevelser – ser de i Herbert Marcuse, som hämtade inspiration både hos Marx och hos Freud. De börjar och slutar i hur de minns sig själva, för att däremellan närma sig både historien och samtiden i ett försök att förmedla en sammansatt bild av skeenden som lätt faller offer för förenkling.

Foto ovan: Rowland Scherman

Texten ingår i: Arche 2016 54-55
Ladda ner texten
Maj 1968