Arche 2012 38-39

Detta nummer av Arche inleds med en intervju med Denys Foucault, Michel Foucaults yngre bror, vilken följs av en kommentar av Roland Gori. Mats Leffler bidrar med en översikt kring Foucaults relation till antipsykiatrin och Annika Stiebe skriver om Foucault och psykoanalys. Vi publicerar två föredrag från en konferens hållen i Montreal 1973: Henri F. … Läs mer

Arche 2011 34-35

Detta första nummer av Arche, tidigare Psykoanalytisk Tid/Skrift, kretsar till stor del kring Michel Foucaults doktorsavhandling Vansinne och oförnuft – Vansinnets historia under den klassiska epoken, till stor del översatt av Mats Leffler.  Leffler redogör för Foucaults verk samt för några av de delar som inte finns med i den förkortade svenska översättningen. Elisabeth Roudinesco … Läs mer