Chantal Talagrand Major

Undertecknad fick idag meddelandet att Chantal Talagrand Major, född 1952 i Paris, avlidit måndagen den 27:e juni efter en kort tids sjukdom. Närmast sörjande är hennes man, René Major och deras gemensamme son, Thibaud Major.

Chantal Talagrand Major var under större delen av sitt yrkesliv verksam som psykoanalytiker i Paris. Hon delade mottagning, på Ile Saint-Louis, med sin make. Hon publicerade 2006 boken Freud på Gallimard tillsammans med honom. Boken väckte stor uppskattning och översattes till flera språk. De lät ett genomtänkt politiskt och filosofiskt perspektiv prägla boken. Jacques Derrida, som också var en personlig vän till hennes man och henne, och hans filosofi skymtar återkommande fram i boken.

I den omfattande encyklopedin – Dictionnaire universel des créatrices (2013) – om kvinnor som gjort betydande insatser inom konst, kultur, vetenskap, litteratur och psykoanalys var Chantal ansvarig för den del som gällde psykoanalytiker. Hon bjöd in undertecknad att skriva flera artiklar i Dictionnaire universel des créatrices och samarbetet blev excellent.

Chantal publicerade 2018 Mémoires d’oubli – Rétif et Casanova 1789-1798. Den var präglad av tiden i Venedig, där hon och hennes man levde sida vid sida under de sista åren av deras gemensamma liv.

Chantal Talagrand Major besökte Göteborg och den verksamhet som finns knuten till Arche vid två tillfällen. Vid det sista tillfället talade hon inför en fullsatt lokal på ett medryckande och kunnigt sätt om sitt arbete med kvinnliga psykoanalytiker. Hon kunde på det mest levande sätt tala om Lou Andreas-Salomé, som hon kände sig besläktad med.

Chantal var en självständig kvinna som följde sin man, oklanderligt trogen sina vänner, som förblev gåtfull och på ett exemplariskt sätt kunde behålla hemligheter. Hon och René levde i en estetisk värdighet och hon fick avsluta sitt liv i en stad som var präglad av den skönhet som var en naturlig del av hennes väsen och liv.

Per Magnus Johansson
Göteborg 2022-07-02