Freuds psykoanalys. Bd 3. Arvtagare i Sverige. Del 2

Per Magnus Johansson
Utgivningsår: 2003
Förlag: Daidalos
Antal sidor: 504
ISBN:91-7173-187-3

Freuds psykoanalys. Bd 3. Arvtagare i Sverige. Del 2

Per Magnus Johansson

I detta tredje band av Freuds psykoanalys fortsätter Per Magnus Johansson sin undersökning av Freuds arvtagare i Sverige. Till de sex psykoanalytiker som behandlas i det andra bandet förs nu ytterligare fyra, två kvinnor och två män: Alfhild Tamm, Gunnar Nycander, Gösta Harding och Stefi Pedersen. Band 2 och 3 spänner över hela 1900-talet och ger en noggrann och omfattande genomgång av psykoanalysens historia och situation i Sverige. Johansson bygger på ett unikt källmaterial. Han har haft tillgång till både tidigare föga använda arkiv och hittills okända privata arkiv. Dessutom har han intervjuat ett drygt hundratal personer. Ett inledningskapitel behandlar de metodologiska problemen förknippade med att skriva psykoanalysens historia i ett enskilt land. Bandet uppmärksammar särskilt diskussionerna kring förhållandet mellan psykoanalytiker med medicinsk utbildning och sådana utan. Debatten togs upp av Freud på 20-talet och redovisas i det första bandet. Johansson beskriver psykoanalytikernas kamp för att nå fram till en självständig yrkesidentitet. Även barnpsykoanalysens framväxt skildras. Bandet avslutas med ett kapitel som diskuterar den kritik som psykoanalysen utsatts för under det gångna seklet. Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria och psykolog. Han är verksam vid Göteborgs universitet, privatpraktiserande psykoanalytiker samt grundare av och redaktör för tidskriften Arche.