Arkitektliv – Gert Wingårdh i samtal med Per Magnus Johansson och Johan Linton

Författare: Gert Wingårdh, Per Magnus Johansson och Johan Linton
Utgivningsdatum: 15 oktober 2021
Layout: Johan Linton i samarbete med Pål Ericksson & Gert Wingårdh
Format: Inbunden
Tryck: Göteborgstryckeriet, Mölndal
Sidor: 204
ISBN: 9789198519976

Arkitektliv – Gert Wingårdh i samtal med Per Magnus Johansson och Johan Linton

Arkitektliv är en omfattande undersökning av Gert Wingårdhs liv och arbete. Boken utgår från samtal som Wingårdh under ett decennium haft med psykoanalytikern och idéhistorikern Per Magnus Johansson samt arkitekten och arkitekturhistorikern Johan Linton, båda två från kulturtidskriften Arche. 

Samtalen kompletteras med en rik dokumentation, både saklig och personlig, av huvudpersonens verksamhet. Vi får ta del av sjuttio stycken projekt som Gert Wingårdh har valt ut och som är beskrivna av honom själv i kommentarer präglade av personliga tankar och minnesbilder. Därutöver får vi läsa en passage som beskriver en normal arbetsvecka för Gert Wingårdh, en slags komprimerad dagbok som utvidgar och komplettera bilden av ett arkitektliv.

Bilder från bokreleasen 29 oktober 2021