Per Magnus belyser skrivandets betydelse

 VÄXJÖBLADET 14 juni 2024

Idéhistorikern, psykoanalytikern och författaren Per Magnus Johanson inleder varje dag med att skriva. Just skrivandets betydelse är i centrum i hans kommande bok, där han reflekterar över och beskriver skrivandet som intellektuell stimulans men också som glädje, hopp och motstånd.
– I dessa tider av våld och förstörelse blir skrivandet dessutom en tillflyktsort.

Växjöbladet/Kronobergaren besöker göteborgaren Per Magnus Johansson i hans småländska skrivarlya, belägen i natursköna Lidhem strax norr om Väckelsång.

– Efter att ha rest mycket under våren med vistelser i Aten, Paris och Venedig så kommer jag att tillbringa sommaren i Sverige. Bland annat här i Lidhem som är en fridfull och vacker plats, perfekt för att läsa och skriva.

Just nu är Per Magnus inne i slutfasen i färdigställandet av den kommande boken Att skriva. Precis som titeln antyder handlar den om att skriva.

– Boken ska ges ut våren 2025 och kommer ha ett brett idéhistoriskt anslag om hur människor ha sett på skrivandet och dess betydelse under olika epoker. Jag har författat 100 fragment som jag nu sammanställer till en bok.

Hur föddes idén att göra en bok om skrivande?

– Det började med att jag blev drabbad av frågeställningen, varför skriver vi människor? Dessutom är jag väldigt fascinerad över vilken betydelse skrivandet i sig har för många människor, där det ofta kan bli det mest överordnade i tillvaron och där skrivandet ständigt pågår utan uppehåll. Jag kan i detta sammanhang nämna Sigmund Freud som svårt märkt av cancersjukdom skriv ända in i det sista fram till sin död 1939. Att ge upp skrivandet hade varit att ge upp livet. Som författare dör man med pennan i handen.

Per Magnus beskriver skrivandet som att gå in i en annan värld eller i en annan dimension. Skrivandet blir en inre plats för tänkande, reflektion och inträdandet i ett liv som är mångfacetterat och rymmer såväl de ljusa som mörka sidorna.

– Det är en intellektuell stimulans som är hoppingivande. Ett motstånd mot det banala och ensidiga synsättet där allting är svart eller vitt.

Dessutom kan skrivandet tjäna som en tillflyktsort.

– Särskilt i dagens värld som både lokalt, nationellt och globalt präglas av våld och förstörelse.

Hur ser dina skrivvanor ut?

– Jag inleder varje morgon med att skriva. Det brukar bli ett fyra timmar långt skrivpass från klockan sex till tio. Efter lite vila på eftermiddagen brukar jag sedan återuppta skrivandet klockan 15 och håller ofta på i ytterligare fyra timmar kombinerat med läsning.

DAVID FÄRDIGH