Om Arche

Freudianska föreningen publicerar Arche – tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. Tidskriften har som mål att publicera författare, akademiker, intellektuella och psykoanalytiker som arbetar inom det breda fält som inkluderas i föreningens verksamhet. Tidskriften riktar sig till psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna. Den vänder sig naturligtvis även till alla de som hyser ett genuint intresse för de frågor tidskriften belyser.

Tidskriften kommer ut med två dubbelnummer per år. En årsprenumeration kostar 400 kr.
Vid prenumerationer utanför Sverige tillkommer portokostnader. Enstaka nummer kostar 200 kr.

Välkommen att beställa nummer och prenumera  genom att klicka här och fylla i formuläret.
Frågor om prenumeration och beställningar kan skickas till: arche@natverkstan.net
Tidskriften Arche säljs också i vissa bokhandlar samt hos nätbokhandlarna AdLibris och Bokus.

Redaktion

Redaktör och ansvarig utgivare Per Magnus Johansson
Biträdande redaktörer Mats Leffler & Annika Stiebe
Layout & bildredaktör Johan Linton
Redaktionssekreterare Jonas Gilbert & Johan Stålberg
Redaktionskommitté Mathias Alvidius, David Arvidsson, Joel Danielsson, Elin Mårtensson Elmrud, Mikael Färnkvist, Gunilla Hallerstedt, Anders Holme, Mia Hägg, Erica Lundqvist, Irina Karlsohn, Thomas Karlsohn, Håkan Liljeland, Ulf Karl Olov Nilsson, Johannes Nordholm, Astrid von Rosen, Ingrid Rosén, Peter Sand
Redigerare Andreas Stiebe
Ansvarig för kontakter med Frankrike: Yvette Johansson
Tidskriften stöds av Statens kulturråd
Tryck Göteborgstryckeriet, Mölndal

Arche ges ut av Freudianska föreningen
Stora Nygatan 13
411 08 Göteborg
e-post: tidskrift@freudianska.org