13 augusti, 2021

Intervju: Corona-trilogin fullbordad

Per Magnus Johansson intervjuad i Kronobergaren/Växjöbladet om den avslutande delen i sin Corona-trilogi, utgivna på Bokförlaget Korpen.

Läs texten här:

Per Magnus har fullbordat Corona-trilogin
– ”Ett projekt som vuxit fram och tagit många överraskande vändningar”

Nu kommer den avslutande delen i Per Magnus Johanssons trilogi ”Corona- En psykoanalytikers dagbok”, där han i samtal med framstående företrädare inom vitt skilda områden speglas pandemins samhällskonsekvenser. – Något som är väldigt slående är hur olika vi människor reagerar inför hotet om fara.
LIDHEM. Psykoanalytikern, idéhistorikern och författaren Per Magnus Johansson har sin huvudsakliga bas i Göteborg men har också skrivarlyor i såväl Paris som Lidhem. Växjöbladet/Kronobergaren besöker honom just i Lidhem, beläget mellan Växjö och Tingsryd.
– Jag trivs väldigt bra här. Det är en vacker, harmonisk och stimulerande miljö för skrivande och läsande. Nu under pandemin har jag tillbringat mycket tid i Lidhem.
Per Magnus är aktuell med den avslutande delen i trilogin ”Corona- En psykoanalytikers dagbok”, men att det skulle bli tre böcker hade han inte en tanke på när han började skriva om Corona i samband med pandemiutbrottet i mars 2020.
–Det började med att jag publicerade ett antal Corona-tankar på Facebook som fick oväntad stor spridning. Sedan har projektet vuxit fram och tagit flera nya former och överraskande vändningar. Att det till sist blev hela tre böcker beror både på läsarresponsen, Bokförlaget Korpens engagemang och alla experter som ställt upp och intresserat svarat på mina frågor.
Per Magnus har intervjuat och samtalat med bland annat psykologer, narkosläkare, sjukvårdsbiträden, präster, operadirigenter, författare och regissörer. Corona-dagböckerna kan ses som en skildring inifrån om hur Coronapandemin påverkat olika samhällssektorer och dess människor. –Drivkraft en för mig har varit min egen nyfikenhet och oro. Jag har hela tiden ställt mig frågan, hur kommer det här sluta? Och vad händer med oss människor under denna världsomfattande kris? Flera saker har varit genomgående under pandemin, bland annat oenigheten mellan experter och auktoriteter.
– I samhället har vi en växande tendens med besserwisser-inställning, där människor anser sig veta bäst själva och vänder ryggen åt auktoriteter. Att i det läget auktoriteter och medicinsk expertis är öppet oeniga i många frågor har förstärkt den utvecklingen.
Något annat som enligt Per Magnus är slående när man betraktar Coronapandemin är hur olika människor reagerar inför hotet om fara. Vissa agerar i panik medan andra helt nonchalerar riskinformationen. – Jag minns exempelvis tydligt när jag cyklade genom Chalmersområdet och mötte en kvinna som redan på 30-40 meters avstånd skyndade sig över till motsatt sida av vägen och utstötte ett ”usch”. Å andra sidan har jag varit i butiker där människor obekymrat samtalat med varandra med högst några centimeters avstånd. Återigen visar det här hur olika vi människor är.

   Coronapandemin har hittills skördat över en miljon liv i världen. I Sverige är antal dödsfall strax under 15 000. Att konfronteras med döden tillhör människans livsvillkor och Per Magnus menar att en viss dödsångest är en förutsättning för en stark livslust, men under pandemin har döden och därmed också livet ofta banaliserats. Istället för existentiella reflektioner har det blivit uppstaplande av siffror och statistik, där man ibland jämfört länders dödstal som om det varit en vardaglig idrottstävling. 

– Det som borde vara något djupt angeläget för alla människor har istället omvandlats till en slags landskamp. Det här blottlägger en brist i vårt moderna samhälle, som funnits dold under ytan redan tidigare men som blivit ännu tydligare under pandemin.
Tror du att pandemin kommer innebära några bestående konsekvenser i samhället eller kommer den att så småningom glömmas bort?
–För de som drabbats, som anhöriga och vänner till de omkomna, själva haft mer eller mindre livshotande sjukdom eller som lidit ekonomiskt, kommer pandemin att bli ett bestående minne. Men det stora flertalet människor, tror jag, kommer tränga bort minnena och återuppta livet som det var innan pandemin. Kanske att man ibland tänker tillbaka på det som ”det där året då vi inte kunde åka på semester utomlands”.
För Per Magnus väntar nu flera nya skrivprojekt, bland annat är planen att färdigställa ett stort verk om Sigmund Freud.
–Det blir en sammanfattning av mitt yrkesliv, både som forskare, praktiserande psykoanalytiker och författare.
När räknar du med att ha boken klar?
–Jag vill inte ange någon specifik tidpunkt, men senast 2024.
DAVID FÄRDIGH