9 december, 2020, kl 18:00

Per Magnus Johansson om Lou Andreas-Salomé

Författaren och psykoanalytikern Lou Andreas-Salomé (1861-1937) var en kvinnlig pionjär inom psykoanalysen och blev en central person för Sigmund Freud och hans dotter Anna.