20 aug 2020, kl 18:00
Teater Trixter, Andréegatan 13, Göteborg

Per Magnus Johansson ”Lyssna Gäst” på Teater Trixter

Teater Trixter skriver: Vi laddar hösten med teman som speglar tiden vi befinner oss i. Konstnärskap, kris, litterära, politiska och psykologiska konflikter, debatt, inre liv och absurdism. Vi kommer även att beröra Strindbergsfejden av August Strindberg, som ges ut på Lindelöw förlag och som Per Magnus skrivit introduktionen till. Strindbergsfejden är fortfarande Sveriges mest hektiska kulturdebatt, mer än hundra år efter att den bröt ut 1910, två år innan upphovsmannen avled.

Första tillfället dessa ämnen berörs blir 20 AUG KL 18.00 med PER MAGNUS JOHANSSON som gäst. 
Samtalet leds av Petra Revenue


Teater Trixter driver, sedan ett par år tillbaka, den tvärkonstnärliga LYSSNA-plattformen. Detta med ambitionen att främja integration, förståelse och jämställdhet genom att låta våra gäster tala till punkt, eller på andra sätt redogöra för sitt perspektiv eller specifika ställningstagande.Vi har speglat våra föreställningars teman under flera säsonger bla genom Technologies of the self (konstruktioner av jaget), Människor och djur, samt; Våra föreställningar om vår egen godhet och Andliga rum. Bodybuilders och skönhetsopererade var en annan extrem kväll då vi ställde ut kroppar och diskuterade våra reaktioner.
Våra politiska sekvenser har rört utanförskap på individ och stat-nivå. Bla genom Kurdistan och Palestina-tema. 
Vi ser en längtan, hos både publik och konstnärer efter att lyssna, att omskapa, att fördjupa, en längtan som vi vill ta till vara och utveckla. 
Vi krockar världsåskådningar och ”tvingar” publiken lyssna till de som inte tänker som de själva. Religiösa lyssnar på icketroende. Heteronormativa på ickebinära. Andliga på svartkonst-forskare. Ickefeminister på feminister.