14 oktober, 2020, kl 16:00

Innebörden av det omedvetna

Per Magnus Johansson föreläser om ”Innebörden av det omedvetna, från Freud till Lacan” på ett seminarium som hålls av Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri (SFFP) och Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) med titeln Medvetandet – i filosofi och i psykiatrisk/psykologisk praxis.

9 december, 2020, kl 18:00

Per Magnus Johansson om Lou Andreas-Salomé

Författaren och psykoanalytikern Lou Andreas-Salomé (1861-1937) var en kvinnlig pionjär inom psykoanalysen och blev en central person för Sigmund Freud och hans dotter Anna.