7 feb 2024, kl 18:00
Statsbiblioteket Göteborg

Om psykoanalys

Per Magnus Johansson – Om psykoanalys och översättning

Psykoanalysen är en historia som innefattar såväl en muntlig som en skriftlig överlåtelse. Per Magnus Johansson försöker att i föreläsningen problematisera förhållandet mellan att tolka, att tyda och att översätta, liksom att diskutera den svenska översättningstraditionen av Sigmund Freuds verk och dess förhållande till de engelska och franska översättningarna av Freuds teoribildning. Vad är, för att ta ett relevant exempel, skillnaden mellan det omedvetna och det undermedvetna? 

Per Magnus Johansson är psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, privatpraktiserande psykoanalytiker, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och författare.

Tid och plats: Göteborgs Stadsbibliotek, hörsalen. 7 februari kl. 18:00.

Under våren arrangerar Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys i samarbete med Göteborgs Stadsbibliotek och Göteborgs Litteraturhus en serie av tre publika föreläsningar och samtal på temat “Psykoanalys i översättning”. Föreläsningsserien handlar om arbetet med att översätta psykoanalytiska texter men även om hur litteratur översätts till psykoanalytiskt tänkande och vice versa. De inbjudna talarna kommer att tala om sina erfarenheter av litteratur och översättningsarbete i mötet med en psykoanalytisk och humanistisk tanketradition.

Mer info HÄR