27 sep 2021, kl 19:30
Zoom, arrangeras av Svenska Psykoanalytiska föreningen

Om Lajos Székely och hans gärningar

Föreläsning med Per Magnus Johansson om Lajos Székely (1904-1995)

Lajos Székely föddes 1904 i Budapest och avled 1995 i Nacka, utanför Stockholm. Han växte
upp i en judisk medelklassfamilj. Familjen var assimilerad i det ungerska samhället men
drabbades tidigt av antisemitiska yttringar, och sådana kom mer eller mindre att följa Lajos
Székely hela livet. Han studerade biologi, filosofi och psykologi, studier som 1930 ledde fram
till en filosofie doktorsexamen vid Budapest universitet.
Samma år blev inledningen på ett mångårigt kringflackande liv i ett försök att undkomma de
antisemitiska yttringar som präglade stora delar av Europa vid denna tid. Han kom till Sverige
1944.
När Székely beskriver hur hans intresse för psykologi och psykoanalys växte fram nämner
han som viktiga inspirationskällor, förutom läsningen, sin intellektuelle och kreative släkting
Imre Kinszki (1901-1945) och psykoanalytikern Imre Hermann (1889-1984).
I sitt skrivande hänvisar Székely till flera psykoanalytiker: först och främst Sigmund Freud,
sedermera jagpsykologerna Heinz Hartmann (1894-1970), Ernst Kris (1900-1957), Rudolph
Loewenstein (1898-1976), Anna Freud (1895-1982) och David Rapaport (1911-1960). Han
refererar också till objektrelationsteoretiker likt Mich