Om psykoanalys på svenska

Denna text är en introduktion till en text av Freud som inte tidigare översatts till svenska: »Om psykoanalys«. Här återges dess tillkomsthistoria mer i detalj. Texten utgörs av de fem föreläsningar som Freud 1909 höll i USA på Clark University. Dessa föreläsningar nämndes 1924 av Freud i korrespondensen med den svenske läkaren och psykoterapeuten Poul Bjerre som vid tiden i fråga arbetade med att i bokform introducera Freud för den svenska publiken. Av korrespondensen framgår att Freud ville att just dessa fem föreläsningar skulle bli den text som användes i den första svenska översättningen. Nu blev det inte så utan Bjerre valde att översätta och publicera två andra freudtexter – »Den psykoanalytiska intressesfären« och »Om drömmen« – i en antologi i två band med huvudrubriken Psykoanalysen; underrubrikerna lyder Freud och hans skola (del I) och Den adlerska läran och psykosyntesen (del II). Freud var på mer än en punkt missnöjd med Bjerres agerande. Vi inom redaktionen för Psykoanalytisk Tid/Skrift är glada över att kunna publicera den text som Freud ansåg var en representativ introduktion och därför ville se översatt till svenska.

Texten ingår i: Psykoanalytisk Tid/Skrift 2003 4-5