Sekelskiftet 1900 – August Strindberg och Sigmund Freud

Per Magnus Johansson

Förlag: Daidalos Bokförlag
Utgiven: 27 oktober 2020
Antal sidor: 302. Danskt band
ISBN: 9789171736093

Sekelskiftet 1900 – August Strindberg och Sigmund Freud

Per Magnus Johansson

Denna bok behandlar förhållandet mellan några centrala texter av August Strindberg och ett antal bärande tankar hos Sigmund Freud. Strindberg och Freud var naturligt nog påverkade av de dominerande idéerna i sin tid – och samtidigt banbrytande på sina respektive områden. Men som Per Magnus Johansson påvisar, så behandlade de båda, utan att känna till varandras texter, somliga fråge­ställningar på ett likartat vis och formulerade ibland snarlika insikter om våra mänskliga drivkrafter.

August Strindberg föddes 1849 och var sju år äldre än Sigmund Freud. Den förstnämnde dog 1912, 63 år gammal, och den sistnämnde 27 år senare, 83 år gammal.

Deras utgångspunkter var olika men ändå på flera sätt besläktade: Strindberg var en skönlitterär författare som aldrig gav upp sitt intresse för vetenskap. Freud var läkare, forskare och psykoanalytiker med ett passionerat och livslångt förhållande till litteratur och konst. Båda sökte svar med det undersökande och prövande skrivandets hjälp.

Bland de teman som Per Magnus Johansson behandlar finns barndomen, skrivandet, kärleken och det solitära vetenskapliga och konstnärliga arbetets villkor. Han fördjupar sig också i den likartade intertextuella dimensionen i Strindbergs och Freuds skrifter. Hans bok följer sina egna vägar genom de bådas epokgörande livsverk.

Recension – Publicerat i BTJ-häftet nr 1, 2021. Lektör Martin Lagerholm

Psykoanalytikern, -terapeuten och idéhistorikern Per Magnus Johansson har under 20 års tid gett ut böcker om bland annat psykoanalys, Freud och psykopatologi. Enligt Johansson är hans senaste skrift, Sekelskiftet 1900. August Strindberg och Sigmund Freud, delvis en fortsättning på hans tidigare utgivna bok Psykoanalys och humaniora (2014). Men här har han mer specifikt valt att fokusera på förhållandet mellan psykoanalysen och skönlitteraturen – närmare bestämt, och som titeln alltså skvallrar om, mellan Freud och Strindberg. I ett par ”fallstudier” låter han några representativa verk av den svenske författaren – i synnerhet Giftas och Fadren – läsas och undersökas utifrån Freuds analyser av och teorier om exempelvis kärleken, familjen, barndomen, diktaren och fantasin. Vad som emellertid ges störst utrymme i den här oavlåtligt engagerande och välskrivna boken, är den intertextuellt jämförande studien mellan Strindbergs allegoriska vandringsdrama Ett drömspel (1902) och Freuds banbrytande verk Drömtydning (1900). Sekelskiftet 1900 avslutas med en litteraturlista och ett namnregister.

Helhetsbetyg: 4.