Ensamhet och Gemenskap

Per Magnus Johansson, Thomas Karlsohn

Utgiven: 2016
Förlag: Korpens förlag
ISBN: 9789188383099
Sidor: 148

Ensamhet och Gemenskap

, Per Magnus Johansson, Thomas Karlsohn

En brevväxling om universitetet

Den akademiska miljön genomgår idag stora förändringar. Ett antal politiskt och administrativt initierade reformer har påverkat universitetet och dess relationer till det övriga samhället. Den högre utbildningen och forskningen är numera en gigantisk och omdiskuterad verksamhet.

Ensamhet och gemenskap reflekterar Per Magnus Johansson och Thomas Karlsohn kring universitetets utmaningar och framtid. Boken är en öppen dialog mellan två forskare med olika erfarenheter och gemensamma intressen. Den är till formen en brevväxling och rymmer även utflykter i dagspolitik och samtidsdiagnoser, kulturella och internationella utblickar.

Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, utbildad i Paris, och idéhistoriker, verksam vid Göteborgs universitet. Han är redaktör för kulturtidskriften Arche.

Thomas Karlsohn är lärare och forskare i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Uppsala universitet. Han ingår i redaktionen för Arche.

”I boken diskuterar de vad som händer med universiteten; dess utmaningar och framtid. De reflekterar över befordringsreformen, studenternas beteende, kraven på genomströmning, kreativitet och kritiskt tänkande, goda seminarier, akademiskt skrivande, behovet av arenor för humanistiska forskare, och många andra frågor. Boken vindlar fram med utblickar åt många håll och avslutas med en spännande litteraturlista.”

Universitetsläraren nr 6/2016.