En psykoanalytikers väg/ Le cheminement d’un psychanalyst

Emil Asbjörnsen, Per Magnus Johansson, Rebecca Vinberg, Tormod Otter Johansen

Utgivningsår: 2014
Förlag: Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys
Antal sidor: 408
Översättare: Yvette Johansson
ISBN: 9789163714276

En psykoanalytikers väg/ Le cheminement d’un psychanalyst

, Emil Asbjörnsen, Per Magnus Johansson, Rebecca Vinberg, Tormod Otter Johansen

Ett biografiskt samtal med psykoanalytikern Per Magnus Johansson.

Parallelutgåva på svenska och franska.

Ur Elisabeth Roudinescos förord:

»På kvällen bjöd Jean-Jacques ut mig på krogen och meddelade att han hade förberett en överraskning åt mig vid morgondagens konferens på Institut français. Han hade bett, sade han, en exceptionell psykoanalytiker från Göteborg att ansluta sig. Det var inte utan att jag blev nyfiken: »Han är intresserad av historia och beundrar er mycket», sade han, »han är frankofil, den ende lacanianen i Sverige och han går i analys hos Pierre Legendre.» Det var så jag lärde känna Per Magnus Johansson…

Läsaren kommer i denna bok, som jag känner mig hedrad över att få skriva förordet till, att finna vägen hos en man som vigt sitt liv åt lärda studier utan att drabbas av ett åldrande sinnelag, vilket ibland leder intellektuella till att enbart inrikta sig mot det förflutna, mot olika former av kritik och beklagan, utan att betänka att det bästa sättet att tänka över framtiden är att reflektera över det förflutna.» 

RÖSTER OM BOKEN

”Få har i samma utsträckning, och under så lång tid, visat prov på en sådan kapacitet och ett engagemang både innanför och utanför mottagningens fyra väggar. Men vad är det egentligen som driver honom? Hur har han blivit den han är?Tydligt för Johanssons berättelse om sitt liv, är att den är genomsyrad av en ständig öppenhet inför framtiden. Att du blir den du blir är inte av nödvändighet en konsekvens av ett medvetet beslut du gjort, ”att du ska bli det och det”, utan kommer sig av slumpmässiga val, guidade av en intuition och ett mod att våga kasta sig ut i det okända” 

Carl Magnus Juliusson: Om att tala, tänka och förstå. Recension av LitteraturMagazinet 2014

http://www.litteraturmagazinet.se/per-magnus-johansson/en-psykoanalytikers-vag/recension/carl-magnus-juliusson

”Men hur blir man psykoanalytiker? För dem som har funderat över detta finns nu en lärorik intervjubok. I psykoanalytikerns arbete finns ingen manual med färdiga tekniker. Och varje patient är unik. (…) Samtalen rör sig om psykoanalysens roll i samhället, men lika mycket om Johanssons intresse för litteratur, filosofi och musik. Det är en ovanlig bok som visar på möjligheten att välja sin egen väg utan stöd av de stora institutionerna. Det är dessutom en rolig och lättläst bok.” 

Ingemar Nilsson: Modet att möta det okända, Recension av GU Journalen 2015

»En psykoanalytikers« väg är inte bara ett personporträtt. Boken innehåller även ett nyanserat och beläst förhållningssätt till de svåra frågor som finns inom psykiatrin. Innehållet genomsyras av ett allvar, en seriositet och ett respektfullt förhållningssätt till skilda kunskapsfält och till olika auktoriteter. Boken uppmanar oss till reflektion och till ett tänkande som inte hör hemma inom stridens låsta positioner. Jag kan verkligen rekommendera denna bok, och jag hoppas att den kan utgöra utgångspunkten för konstruktiva samtal om psykiatrins historia och framtid.

Tobias Nordin: Analytikern analyserad, Läkartidningen nr 4 2015

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2015/04/Analytiker-analyserad/