Corona – En psykoanalytikers dagbok

Per Magnus Johansson
Per Magnus Johansson är psykoanalytiker och har skrivit boken Corona

Förlag: Bokförlaget Korpen
Utgiven: Juni 2020
Förord av Christer Andersson
Antal sidor: 120 sid. Häftad. Danskt band
ISBN: 978-91-88383-69-3

Corona – En psykoanalytikers dagbok

Per Magnus Johansson

När corona-pandemin obevekligt slog till mot Sverige och världen, började psykoanalytikern Per Magnus Johansson skriva ned sina tankar i korta texter, som publicerades på nätet och snabbt fann en stor läsekrets. Dessa dagsedlar om vår dramatiska, omtumlande och ovissa samtid har nu samlats i bokform under titeln Corona – En psykoanalytikers dagbok, utgiven på Bokförlaget Korpen. 

Boken utgör såväl ett tidsdokument som ett djupt personligt och angeläget bidrag till frågan om vår gemensamma utsatthet.

Corona – En psykoanalytikers dagbok medverkar i brevform ett antal av Per Magnus Johanssons samtalspartners som läkaren Christer Andersson, idéhistorikern Sven-Eric Liedman, författaren Lydia Sandgren, musikkritikern Martin Nyström och dirigenten Patrik Ringborg. 

Ur bokens avslutande dagsedel:

Det var också Coronapandemin som gjorde mig omskakad. Situationen tvingade mig att börja samla mina tankar, det vill säga att skriva. En lärdom från våren 2020: När man blir rädd, förstelnad och paralyserad, kan man alltid försöka läsa, skriva, tänka och tala. Det var något som Sigmund Freud förstod redan i slutet av 1800-talet. Den insikten är universell och tidlös; under våren 2020 har yttre omständigheter gjort den odiskutabelt sann; ända in i ryggmärgen.

Nu avslutar jag mina reflektioner i denna form. Det har dagligen skrivits en ny text, som publicerats på vardagarna. Dagen innan helg har veckans arbete lagts ut i en sammanfattning. Idag skickas materialet till Korpens bokförlag: till redaktörerna David Karlsson och Karin Brygger. 

Per Magnus Johansson 11 maj 2020


[1] Nous traversons une période de crise de la pensée supérieure à la crise sanitaire. Recension i tidskriften Nio till Fem 2020-12-07