Corona – En psykoanalytikers dagbok Del 2

Per Magnus Johansson

Förlag: Bokförlaget Korpen
Utgiven: 15 december 2020
Antal sidor: 166 sid. Häftad. Danskt band
ISBN: 9789188383808

Corona – En psykoanalytikers dagbok Del 2

Per Magnus Johansson

Denna bok skildrar Corona-pandemins utveckling från juni till oktober 2020 ur intellektuella, medicinska och konstnärliga perspektiv. I arbetet med boken har ett antal forskare, flera läkare, en konstnär, en bibliotekschef, en präst, ett vårdbiträde, en konsthistoriker, en teaterregissör och flera intellektuella engagerats. Den innehåller ett mångfacetterat samtal om hur Covid-19 har drabbat samhället och dess invånare. Utgångspunkten är att alla drabbade, men att vi är berörda på skilda sätt. Vår oro och utsatthet ser olika ut, men den finns närvarande i större eller mindre
utsträckning för var och en av oss. Vår förmåga att röra oss i geografin och i tanken har på ett grundläggande sätt påverkats. Vår dödsångest har aktualiserats. Vi är omskakade. Ibland tränger vi bort oron, stundtals förnekar vi den och i pressade situationer förkastar vi den. Men den återvänder; i en andra, tredje eller fjärde våg. Ibland tycks vågorna aldrig ta slut. Men samma oro skapar även möjligheten att finna nya obrukade ord: vi kan återerövra den förlorade rörelsefriheten.

Läs exempel på veckobrev här››