Per Magnus utforskar skrivandets villkor 

 Växjöbladet/Kronobergaren
11 augusti 2023

FOTO: DAVID FÄRDIG  Psykoanalytikern, idéhistorikern, författaren och kulturkrönikören Per Magnus Johansson håller nu på att slutföra sitt verk om skrivande och skrivandets villkor. Det är ett ämne som ligger honom nära både som människa och yrkesman. – En dag utan läsande eller skrivande, det är för mig en bortkastad dag. 

Per Magnus utforskar skrivandets villkor 

– ”En dag utan att läsa och skriva är en bortkastad dag” 

GÖTEBORG. Praktiserande psykoanalytiker, docent i idé och lärdomshistoria på Göteborgs universitet, redaktör för kulturtidskriften Arche, krönikör på Göteborgs-Postens kultursida och en synnerligen produktiv författare av artiklar, krönikor och böcker. Växjöbladet/Kronobergaren träffar Per Magnus Johansson, som bland annat förbereder sig inför sin medverkan på Bokmässan i Göteborg i slutet av september. Då kommer han bland annat leda ett samtal tillsammans med kritikern och kulturjournalisten Mikaela Blomqvist om författarna Franz Kafka och Sigmund Freud, två banbrytare som båda hade judisk bakgrund. 

– Freud hade en stark önskan om att bryta sig loss ur den judiska isoleringen. Psykoanalysen såg han som ett universellt mänskligt tänkande som skulle överbrygga olika gränser, också kulturgränserna. 

Yttervärlden gjorde sig dock påmind på ett brutalt sätt. 

– Det blev oundvikligt då han levde i en tid med våldsamt växande antisemitism efter Hitlers maktövertagande i Tyskland 1933. 

I mars 1938 skede ”Anschluss” då Österrike brutalt införlivades i Nazi- Tyskland. De tyska soldaterna marscherade in i Freuds hemstad Wien. 

– Han vägrade initialt att inse allvaret i situationen. Först efter återkommande påtryckningar och hjälp från vänner, inte minst Marie Bonaparte, lyckades han lämna Wien den 4:e juni 1938 och två dagar senare anlände han till London, där han var verksam fram till sin död i september påföljande år. 

Antisemitism liksom rasism och främlingsfientlighet är åter på frammarsch i vår tid. Per Magnus menar att vårt samhälle befinner sig i ett allvarligt läge där en form av obehaglig extremism håller på att normaliseras. 

– Åsikter som tidigare ansetts aparta har kommit att bli mer eller mindre självklara. Högerextrema krafter ställer idag villkoren för samhällsdiskussionen. Sättet att resonera, till exempel i debatten om brottsligheten och invandringen, tenderar att bli avhumaniserande. Det har skett en avtrubbning, förenkling och brutalisering av samtalet. 

Hur kan de intellektuella motkrafterna bemöta den här utvecklingen? 

– Vi måste tillstå att något gått fel i samhället och erkänna vårt medansvar. Samtidigt måste vi argumentera för våra ståndpunkter och ställa frågorna på andra sätt. 

Per Magnus är hemmahörande i Göteborg men har skrivarbostad i såväl Paris som i Lidhem strax söder om Växjö. Han har orden och språket som sitt främsta verktyg. Just skrivandet är också ämnet i hans kommande bok, som förväntas bli klar i höst och ges ut senast ut våren 2024. 

– Jag håller på att slutföra och binda ihop arbetet nu. Det är en samling mycket genomarbetade texter som tar upp skrivandets villkor och rymmer reflektioner kring vad skrivandet gör med människan och vad som blir dess konsekvenser. 

Att skriva innehåller förlösande moment men handlar också om att försöka ge en bild av en mångfasetterad och komplex verklighet. En grannlaga uppgift konstaterar Per Magnus. 

Psykoanalytikern, idéhistorikern, författaren och kulturkrönikören Per Magnus Johansson håller nu på att slutföra sitt verk om skrivande och skrivandets villkor. Det är ett ämne som ligger honom nära både som människa och yrkesman. 

– Att skriva är en konstruktiv vana, där man hela tiden ifrågasätter sin egen text. Man drivs av en kunskapstörst men tvingas leva med sitt ofullständiga vetande. Den skrivande människan är som en utforskande Don Quijote. 

Samtidigt kan skrivandet i bästa fall innebära att en intellektuell anständighet upprättas och Per Magnus betonar också skrivandets funktion som identitetsskapare. 

– De skrivna orden speglar sättet hur du tänker. När du skriver bygger du din identitet. Orden du skriver lämnar avtryck. Du erövrar en läsare. 

Fast minst lika viktigt är det lustfyllda inslaget. 

– Att skriva är en källa till mening och glädje. Och jag upplever att det bara blir roligare och roligare med åren. 

Att skrivandet är viktigt för Per Magnus råder det inga tvivel om. Eller som han uttrycker det: 

– En dag utan läsande eller skrivande, det är för mig en bortkastad dag. 

DAVID FÄRDIGH