2 mars, 2023

Pierre Legendre

Pierre Legendre dog i Paris den andre mars 2023 omgiven av sin familj. Han skulle i juni månad ha fyllt 93 år. Han utbildade mig till den person jag är idag; det gäller mitt sätt att tänka, läsa, skriva, praktisera och vara i världen. Under de senaste åren träffades vi som samtalspartner hemma i hans och hans frus, Alexandra Papageorgiou-Legendres, bostad i 3:e arrondissement i Paris. Samtalen, ofta under mer än fyra timmar, blev strålande och oförglömliga.

Idag finns sorgen närvarande, men tillfredsställelsen över att få ha arbetat med honom under mer än 40 år utgör en livsavgörande motkraft. Han var solid. Arvet efter honom och hans arbete väger tungt. Även i denna smärtsamma stund är tacksamheten större än någonting annat.

Paris den andre mars 2023.

Per Magnus Johansson

I december 2022 publicerade Per Magnus Johansson nedanstående text i Lapsus – 2 om Pierre Legendre och hans förhållande till psykoanalysen.