16 maj, 2020

Ny essä av Per Magnus Johansson om Strindberg

Ny bok – Strindbergsfejden

Lindelöws förlag har just kommit ut med boken Strindbergsfejden. Det är ett urval av Strindbergs tidningsartiklar, brev och dikter som knyter an till den hätska debatten 1910, som uppkallades efter August själv – Strindbergsfejden.

Per Magnus Johansson har skrivit en essä som avslutning om denna omtalade och omskrivna fejd. Essän bär titeln ”Samhällskritikern med satir som vapen”.

Nytryck av Ensam

Boken Ensam har nu tryckts upp i en tredje upplaga där Lindelöws bokförlag har valt ut fyra noveller av August Strindberg. Den mest kända är Ett halvt ark papper (1903), hämtad ur hans samling ”Sagor”. Den längsta av de fyra är Ensam (1903), en långnovell, som ger inblick i Strindbergs skaparkraft. Ensamhet är en förutsättning för att kunna förvandla verklighet till dikt. Men också något som tränger sig på när åren går.

Denna novellsamling inleds med två essäer av Per Magnus Johansson, som heter just ”Ensam” och ”Samvetskval”. Texterna har många möjligheter till psykologiska infallsvinklar, både när det gäller handlingen och människornas relationer och inre liv.

Läs mer om böckerna hos förlaget här»»