14 november, 2020

MOUSTAPHA SAFOUAN (1921-2020)

Psykoanalytikern Moustapha Safouan avled den 8:e november 2020. Han dog i Paris i en ålder av 99 år. Han tillhörde den tredje generationen franska psykoanalytiker. Safouan var lärd och behärskade flera språk: grekiska, latin, franska, engelska och sitt modersmål arabiska. Han hade en djup filosofisk bildning och läste såväl Sigmund Freud (1856-1939) som Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Han översatte Freuds Drömtydning och Hegels Andens fenomenologi till arabiska. Safouan hade samtidigt ett nära förhållande till den psykoanalytiska kliniken. Han skrev återkommande om den psykoanalytiska erfarenheten. Den psykoanalytiska utbildningens specificitet upptog honom: Hur kan man överlåta det psykoanalytiska tankegodset? Hur ser de fungerande utbildningsstrukturerna ut?
Moustapha Safouan föddes den 17 maj 1921 i Alexandria i Egypten. Hans far var lärare, politiskt engagerad och tog ställning för de utsatta. Fadern deltog i arbetet med att utrota analfabetismen. Han var den förste ledaren för en fackförening i Egypten och fängslades för sitt engagemang. Moustapha Safouans mor var hemmafru.
Moustapha Safouan blev tidigt medlem i den IPA-anslutna psykoanalytiska föreningen, Société psychanalytique de Paris (SPP). Han gick i analys hos Marc Schlumberger (1900-1977) mellan 1946 och 1949. Jacques Lacan (1901-1981) blev sedermera hans mentor, utbildningsanalytiker och lärare. Safouan installerade sig som privatpraktiserande psykoanalytiker 1949 och var en av dem som redan 1951 följde Jacques Lacans seminarium. Han var trogen den psykoanalytiska traditionen sådan den utmejslades av Jacques Lacan. Safouan var verksam inom l’Ecole freudienne de Paris (EFP) från och med skolans start 1964 fram till dess upplösning 1980. Inte minst kom han tillsammans med läkaren och psykoanalytikern Lucien Israël (1925-1996) och psykologiprofessorn och psykoanalytikern Didier Anzieu (1923-1999) att utbilda psykoanalytiker i Strasbourg.
Moustapha Safouan gav ut ett flertal böcker på Éditions du Seuil under François Wahls (1925-2014) ledning. Bland de böcker han gav ut kan nämnas: Etudes sur l’OEdipe (1974), La Sexualité féminine (1976), L’Inconscient et son scribe (1982). I sitt arbete Pourquoi le monde arabe n’est pas libre. Politique de l’écriture et terrorisme analyserar han den specificitet som präglar den islamska kulturen.
Han gav 92 år gammal ut den värdefulla och lärda boken: La Psychanalyse. Science, thérapie — et cause som publicerades 2013. Skriften skildrar på ett originellt vis psykoanalysens tidiga villkor. Så sent som i år, 2020, kom hans sista bok ut: L’inconscient à demi-mot. Undertecknad bjöd in Moustapha Safouan till Sverige våren 1997 för att under två dagar föreläsa för Freudianska föreningen. Han var glad över att komma till Göteborg. Han ville se Volvofabrikerna, Göteborgs konstmuseum, Fiskekyrkan och havet. Vi åkte runt i timmar i min Volvo och jag tänkte: det är sådana här tillfällen som livet ibland ger oss människor. Jag minns hans tankeskärpa, hans odiskutabla hållning i alla frågor som rörde familjen och hur han förblev trogen Freuds grundläggande idé om ett oidipuskomplex. Jag kommer ihåg hans intellektuella nyfikenhet och kristallklara sätt att tala engelska på. Med samma elegans som när han uttryckte sig på franska. Han hade resning; stolt över sitt ursprung från Alexandria, liksom över sitt liv i Paris. Jag har ett tydligt minne av när vi träffades i hans våning i 6:e arrondissement i Paris: hans med böcker belamrade skrivbord.
Vi sörjer en framstående psykoanalytiker, som fick möjligheten att leva ett fullvärdigt liv ända fram tills att han skulle fylla ett hundra år. Hans arbete är en del av vår historia.
Göteborg den 14:e november 2020

Per Magnus Johansson

(Foto: via AFP)