Arche 2011 34-35

Detta första nummer av Arche, tidigare Psykoanalytisk Tid/Skrift, kretsar till stor del kring Michel Foucaults doktorsavhandling Vansinne och oförnuft – Vansinnets historia under den klassiska epoken, till stor del översatt av Mats Leffler.  Leffler redogör för Foucaults verk samt för några av de delar som inte finns med i den förkortade svenska översättningen. Elisabeth Roudinesco … Läs mer