Arche 2017 60-61

Vi uppmärksammar i detta nummer grafikern och arkitekten Giovanni Battista Piranesi, som inleds med en essä av Marguerite Yourcenar översatt av Mats Leffler och David Arvidsson. Arvidsson introducerar även Yourcenars författarskap, ett avsnitt som inkluderar ett brev hon författat till Thomas Mann adresserat från Göteborg.  Johannes Nordholm har skrivit en essä om Hadrianus arkitektur i … Läs mer

Arche 2011 34-35

Detta första nummer av Arche, tidigare Psykoanalytisk Tid/Skrift, kretsar till stor del kring Michel Foucaults doktorsavhandling Vansinne och oförnuft – Vansinnets historia under den klassiska epoken, till stor del översatt av Mats Leffler.  Leffler redogör för Foucaults verk samt för några av de delar som inte finns med i den förkortade svenska översättningen. Elisabeth Roudinesco … Läs mer