Om uteslutandet av den andre

Vi minns och vi glömmer. Minnet befinner sig i rörelse. Minnet kan drabbas av bortträngning och det bortträngda kan återvända. Ibland minns vi inte vad vi glömt. Om försöket att minnas och att glömma alstrar en möjlighet till eftertanke så illustreras aspekter av eftertanken i det offentliga samtal som Per Magnus Johansson förde med Georg … Läs mer