12 mar 2024, kl 13:30
Botkyrka eller digitalt

Poul Bjerre

Tisdag 12 mars 2024 gästas MKC av idéhistorikern och psykoanalytikern Per Magnus Johansson som kommer att tala om Botkyrkaprofilen Poul Bjerre. 

Öppet seminarium
Tisdag 12 mars kl 13:30-15.00
Mångkulturellt centrum

Per Magnus Johansson inleder seminariet. Inledningen tar sig an hur en läkare och författare i exil söker en förankringspunkt i en värld som han inte känner igen sig i. Det rör sig om utanförskap och strävan efter erkännande. Hur kan man finna en fästpunkt i en värld som ter sig främmande? Efter inledningen följer diskussion och det finns utrymme för frågor och reflektioner från deltagarna.

För digitalt deltagande: 
https://us02web.zoom.us/j/83528617128