13 maj 2023, kl 15:30
Konsthallen Göteborg

Konstnärssamtal Anna Bergman

Lördagen den 13 maj möts konstnären Anna Kristina Bergman och Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och docent i idé- och lärdomshistoria, i ett samtal om Bergmans målningar och den process som ligger till grund för hennes gestaltande. Som en del av sitt konstnärskap skapar Bergman automatiska dialoger av sina målningar. 

I dessa dialoger, som hon själv beskriver som ett samtal med ”den andre”, uppstår en relation och ett gemensamt skapande. Välkommen till ett samtal som utforskar relationen mellan konstverket och konstnären samt vilka processer som kan synliggöras i en aktiv dialog med konstverket.  

Anna Kristina Bergman har ett panteistiskt* förhållningssätt och målar minnen, drömmar och upplevelser i förhållande till naturen. 

* Ett panteiskt förhållningssätt innebär att man tror naturen, världen och universum besjälas av ett transcendent andligt väsen. 

Per Magnus Johansson är privatpraktiserande psykoanalytiker, utbildad i Paris. Han är ursprungligen legitimerad psykolog med specialistkompetens i klinisk psykologi och legitimerad psykoterapeut.

https://goteborgskonsthall.se/aktivitet/i-dialog-med-ett-maleri/?date=202305131530