23 feb 2022, kl 19:00
ABF Stockholm

Hundra år av kritik – Freuds psykoanalys. Föreläsning med Per Magnus Johansson

Välkommen till första samtalet 2022 i Vaggans föreläsningsserie om psykoanalys: Hundra år av kritik – Freuds psykoanalys

Köp biljett här!

Alltsedan psykoanalysen uppstod har den utsatts för två huvudtyper av kritik. Den ena uppfyller vad man skulle kunna kalla rimliga krav på saklighet. Företrädare för denna form av kritik är inte överens med Freud i ett eller flera avseenden och redovisar sina argument. Företrädarna för den andra formen av kritik överger alltför ofta dessa krav på intellektuell hederlighet. Psykoanalysen har av denna andra typ av kritiker under sin drygt hundraåriga historia anklagats för än det ena och än det andra. I föredraget presenteras båda dessa former av kritik. Slutligen inviteras åhörarna att diskutera några av de konsekvenser som dessa olika typer av kritik har haft för psykoanalytikerna och för psykoanalysens plats i skilda institutionella sammanhang.

Medverkande:
Föredragshållare: Per Magnus Johansson, fil dr, docent i idé- och lärdomshistoria, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker.
Moderator: Mikael Sundén, leg läkare, leg psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA)

Lokal:
Katasalen, plan 1

Det här är en föreläsningsserie om psykoanalys som arrangeras av Psykoanalytiska föreningen tillsammans med ABF Stockholm. Den diskuterar hur psykoanalytisk teori kan användas för att förstå människans olika levnadsvillkor och skapelser. Tema för våren 2022 är psykoanalysens platser.  

ABF Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rådande restriktioner med anledning av ökad smittspridning av Covid-19. Därför minskar vi antalet platser i våra lokaler så att vi kan säkerställa att det går att hålla 1 meters avstånd mellan sällskap. Det kommer även vara ett krav att alla som deltar kan uppvisa giltigt Covidbevis.