11 maj 2023, kl 18:45
Café Eugenia, Stockholm

 Katolskt Forum: En kväll om Freud

Medverkande: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och Jörg Nies, jesuitpräst. Samtalsledare: Eric Schüldt.

Psykoanalysens fader Sigmund Freud (1856-1939) lanserade många av de teorier som idag tas för självklara inom psykologin, så som att drömmar går att tyda, att samtalsterapi kan hjälpa oss att förstå oss själva och att vi ibland har problematiska relationer till våra föräldrar. Freud beskrev också det mänskliga psyket som Detet (drifter) och Överjaget (samvetet och samhällets regler) som Jaget måst navigera mellan. Kan Detet och Jaget läsas ur ett kristet perspektiv som synder och dygder? Hur fungerar ett faderskomplex i ett överfört perspektiv på Kyrkan?  Café Eugenia, samtalet pågår mellan 19:00-19:45. Därefter specialerbjudande på pizza och dryck hela kvällen. Caféet öppet till 21:00.