Language/
Langue/Språk

English
Français
Svenska

Navigering

Presentation
Klinisk verksamhet
Forskning & undervisning
Curriculum Vitae (pdf)

Externa Länkar

Länkar

Övrigt

Kontaktinformation
RSS/XML
Sitemap

Klinisk verksamhet och handledning


Min psykoanalytiska utbildning har jag inhämtat i Frankrike, där jag har fullgjort min läroanalys hos Pierre Legendre, psykoanalytiker, juris doktor, professor emeritus, och läroanalytiker på den av Jacques Lacan grundade École freudienne de Paris.

Jag har varit verksam som privatpraktiserande psykoanalytiker sedan 1980-talet, med min praktik (Per Magnus Johansson AB, tidigare Freudianska Kliniken AB) huvudsakligen förlagd till Göteborg, där jag för närvarande tar emot patienter på Erik Dahlbergsgatan 29 A.

Jag handleder vidare yrkesgrupper med kliniska arbetsuppgifter, såsom psykologer, psykoterapeuter, läkare mm.

För vidare referenser, se mitt CV.

I fråga om akademiska handledningsuppgifter, se under Forskning och undervisning.

© 2007 Per Magnus Johansson AB