Language/
Langue/Språk

English
Français
Svenska

Navigering

Presentation
Klinisk verksamhet
Forskning & undervisning
Curriculum Vitae (pdf)

Externa Länkar

Länkar

Övrigt

Kontaktinformation
RSS/XML
Sitemap

Forskning och undervisning


Jag undervisar sedan 1992 på Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, där jag 1999 lade fram min doktorsavhandling (Freuds psykoanalys, band 1: Utgångspunkter, band 2: Arvtagare i Sverige) och där jag, sedan 2003 efter att ha publicerat Freuds psykoanalys, band 3: Arvtagare i Sverige del 2, är docent i idé- och lärdomshistoria.

Inblickar i psykiatrins och den psykodynamiska terapins historia i Göteborg 1945-2009 - Fjärde bandet i mitt verk om Freuds psykoanalys gavs ut på Daidalos bokförlag i september 2009.

År 2007 publicerade jag Personlighetspsykologi tillsammans med Claudia Fahlke och Människobilder : tio idéhistoriska studier, tillsammans med Claes Ekenstam.

Vidare undervisar jag regelbundet på Psykologiska institutionen. I undervisningen ingår också olika handledningsuppgifter, både enskilt och i grupp.

För närmare detaljer, se mitt CV.

© 2007 Per Magnus Johansson AB