Corona – En psykoanalytikers dagbok – trilogiN

När corona-pandemin obevekligt slog till mot Sverige och världen, började Per Magnus Johansson skriva ned sina tankar i korta texter, som publicerades på nätet och snabbt fann en stor läsekrets. Dessa dagsedlar om vår dramatiska, omtumlande och ovissa samtid har nu samlats i tre böcker utgivna på Bokförlaget Korpen.

Corona – En psykoanalytikers dagbok del 3
Den tredje volymen i Per Magnus Johanssons trilogi om coronapandemin sträcker sig från den 19 april 2021 till den 14 juli 2021. 

Forskare, kliniker och författare har inbjudits att delge sina tankar om denna turbulenta period. En mosaik av röster bryts i en kör som vittnar om sin samtid. I boken samtalar Per Magnus Johansson med Kate Abrahamsson, professor i barnkirurgi och verksamhetschef för barnkirurgiska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset; Christer Andersson, specialist i allmänmedicin och ansvarig för Bergsjön vårdcentral; Håkan Liljeland, enhetschef inom barn- och ungdomspsykiatrin, psykolog och översättare; Amanda Norgren, journalist på SVT och Kulturnyheterna ; Martin Nyström, författare och musikkritiker påDagens Nyheter; Marit Kapla, författare och journalist samt Lydia Sandgren, författare och psykolog. 

Veckobrev 19 april 2021 – Frågor och svar från medverkan i SVT Kulturnyheterna››

Veckobrev 26 april 2021 – Läkaren Christer Andersson kommenterar

Veckobrev 30 april 2021 Att oroligt vänta på statistiken

Veckobrev 3 maj 2021 Att bli granskad av IVO under pandemin

Veckobrev 10 maj 2021 Varför lyder vi inte?

Veckobrev 17 maj 2021 Samtal med Marit Kapla

Veckobrev 24 maj 2021 Hur döden drabbar oss

Veckobrev 31 maj 2021 – Samtal med Lydia Sandgren

Veckobrev 7 juni 2021 – En not om masken

Veckobrev 14 juni 2021 – Samtal med Christer Andersson om utlandsfödda

Veckobrev 21 juni 2021 – Samtal med Håkan Liljeland och barn och familjer inom BUP

Veckobrev 25 juni 2021 – Samtal med Kate Abrahamsson om barnkirurgi

Veckobrev 30 juni 2021 – Samtal med Christer Andersson om slutsatser av pandemin

Veckobrev 7 juli 2021 – Paris

Veckobrev 14 juli 2021 – Avslutning

Corona – En psykoanalytikers dagbok Del 1

Den första, Corona – En psykoanalytikers dagbok, innehåller Per Magnus Johanssons dagsedlar under mars till maj 2020. I brevform medverkar ett antal av Per Magnus Johanssons samtalspartners som läkaren Christer Andersson, idéhistorikern Sven-Eric Liedman, författaren Lydia Sandgren, musikkritikern Martin Nyström och dirigenten Patrik Ringborg. Läs mer»».

Corona – En psykoanalytikers dagbok Del 2

Bok nummer två, Corona – En psykoanalytikers dagbok Del 2, skildrar Corona-pandemins utveckling från juni till oktober 2020. I arbetet med boken har ett antal forskare, flera läkare, en konstnär, en bibliotekschef, en präst, ett vårdbiträde, en konsthistoriker, en teaterregissör och flera intellektuella engagerats. Den innehåller ett mångfacetterat samtal om hur Covid-19 har drabbat samhället och dess invånare. Utgångspunkten är att alla drabbade, men att vi är berörda på skilda sätt. Vår oro och utsatthet ser olika ut, men den finns närvarande i större eller mindre
utsträckning för var och en av oss. Vår förmåga att röra oss i geografin och i tanken har på ett grundläggande sätt påverkats. Vår dödsångest har aktualiserats. Vi är omskakade. Ibland tränger vi bort oron, stundtals förnekar vi den och i pressade situationer förkastar vi den. Men den återvänder; i en andra, tredje eller fjärde våg. Ibland tycks vågorna aldrig ta slut. Men samma oro skapar även möjligheten att finna nya obrukade ord: vi kan återerövra den förlorade rörelsefriheten. Läs mer››

Press
För beställning av recensionsexemplar maila till: ekonomi@bokforlagetkorpen.se
För pressbilder, klicka här››


Veckobrev ur En psykoanalytikers dagbok Del 2:

Veckobrev 28 september 2020 ”Sanningen är fundamental i konst, vetenskap och kärlek”

Veckobrev 14 september 2020 ”I tålamodet finns vår livslust”

Veckobrev 3 augusti 2020 ”Ett exempel på hur komplext och sammansatt ett fall med Covid-19 kan vara”

Veckobrev 27 juli 2020 ”Avsaknaden av svar tenderar att driva många av oss mot förtvivlan och utageranden

Veckobrev 13 juli 2020 ”Hur ska vi tänka om framtiden?”

Veckobrev 29 juni 2020 ”Vi tenderar att bli intresserade av en sak; en aspekt av livet”

Veckobrev 15 juni 2020 ”Konstnären drivs av en inre kraft som inte låter sig kuvas”

Veckobrev 25 maj 2020 ”Var vi förberedda på att Covid-19 skulle dyka upp?”

 

Foto: Ola Kjelbye
Foto: Ola Kjelbye
Foto: Ola Kjelbye
Per Magnus Johansson är psykoanalytiker och har skrivit boken Corona