Language/
Langue/Språk

English
Français
Svenska

Navigering

Presentation
Klinisk verksamhet
Forskning & undervisning
Curriculum Vitae (pdf)
Curriculum Vitae in English(pdf)

Externa Länkar

Länkar

Övrigt

Kontaktinformation

Per Magnus Johansson

Psykoanalytiker, fil. dr., Docent i Idé och lärdomshistoria, psykolog med specialistkompetens i klinisk psykologi, leg psykoterapeut.


Presentation

Bosatt i Göteborg och verksam som psykoanalytiker, idéhistoriker, lärare, handledare och författare.

Undervisar vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet samt Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Handleder psykologer, psykoterapeuter, läkare och andra yrkesgrupper inom psykiatrin, liksom psykoterapeuter i privatpraktik.

Författarskap: innefattar böcker och artiklar samt översättning, fackgranskning och utgivning av främst historiska, idéhistoriska, filosofiska, och psykoanalytiska texter.

Grundare av och ordförande för Freudianska föreningen i Göteborg.

Chefredaktör för Arche, som ges ut av Freudianska föreningen i Göteborg.

Erhöll 2006 franska utbildningsministeriets "Officier dans l'Ordre des Palmes Académiques".

Ingår i den jury som utser vinnaren av det 2010 instiftade litteraturpriset till Pär Lagerkvists minne. Priset, som uppgår till 100000 kr, kommer första gången att delas ut i slutet av 2011 och därefter vart annat år för att belöna ett framstående författarskap i Pär Lagerkvists anda.

Den 26 mars 2012 invaldes Per Magnus Johansson som hedersmedlen i Svenska psykoanalytiska föreningen efter förslag från föreningens styrelse. Beslutet togs enhälligt av ca 140 närvarande medlemmar. Styrelsens motivering lydde:

"Styrelsen föreslår att Per Magnus Johansson antas som hedersmedlem utifrån de mycket värdefulla insatser han gjort och gör för psykoanalysen i Sverige. Han har varit centralgestalten för skapandet av och upprätthållande av en kreativ psykoanalytisk kultur i västra Sverige, bland annat som grundare av Freudianska föreningen i Göteborg och som redaktör för Arche, tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (tidigare Psykoanalytisk Tid/Skrift). Han är författare till flera böcker, bland annat Freuds psykoanalys i fyra band, där två av banden behandlar psykoanalysens utveckling i Sverige, och till ett stort antal artiklar. Han är också volymansvarig för band IV av den svenska Freudutgåvan. Hans kunskap om och kontakter med fransk psykoanalys och dess företrädare är av stort värde för psykoanalysen i Sverige."

December 2014: Per Magnus Johansson valdes in som ledamot i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället.

© 2007 Per Magnus Johansson AB