Per Magnus Johansson är psykoanalytiker, psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och författare. Han är grundare och ordförande i Freudianska föreningen och redaktör för kulturtidskriften Arche.


Klinisk verksamhet och handledning
Per Magnus Johansson har inhämtat sin psykoanalytiska utbildning i Frankrike och har varit verksam i Göteborg som privatpraktiserande psykoanalytiker sedan 1980-talet. Han handleder psykologer, psykoterapeuter, läkare och andra yrkesgrupper inom psykiatrin.

Forskning och undervisning
Från 1992 till dags dato undervisar Per Magnus Johansson på Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet där han 1999 lade fram sin doktorsavhandling om Freuds psykoanalys och dess introduktion i Sverige. Han undervisar också på Psykologprogrammet och psykoterapiutbildningen vid Göteborgs universitet. På Freudianska föreningen leder han två seminarium varav det ena med inriktning på psykoanalysens teori, praktik, historia och förhållande till andra discipliner där psykologer, psykoterapeuter, läkare och forskare inom arkitektur och humaniora deltar. Det andra seminariet är mer introducerande och ägnar sig åt närläsning av Freud och riktar sig till alla intresserade.

Författarskap
Per Magnus Johanssons författarskap innefattar böcker och artiklar samt översättning, fackgranskning och utgivning av främst historiska, idéhistoriska, filosofiska, och psykoanalytiska texter. En komplett förteckning över böcker och artiklar presenteras här, liksom en lista på fria texter att läsa»»

Utmärkelser
2006 erhöll Per Magnus Johansson franska utbildningsministeriets ”Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques”. Han är hedersmedlem i Svenska psykoanalytiska föreningen och 2014 valdes han in som ledamot i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället.

Offentliga uppdrag och medverkan i media
Se Per Magnus Johanssons CV för en komplett förteckning över offentliga föreläsningar liksom medverkan i tidningar, radio och tv.

Filmade föreläsningar, radioprogram och podcasts finns att se och lyssna på under menyn Bibliotek»».

SNABBLÄNKAR

AKTUELLT

VIDEO – Per Magnus Johansson reflekterar över vad den dramatiska utvecklingen under våren 2020 har gjort med oss människor och med vår tillvaro.

URVAL AV UTGIVNA BÖCKER

Evenemang

Nyheter